Verzet tegen dwangbevel staat faillissementsaanvraag in de weg


De rechtbank overweegt dat verzet tegen een dwangbevel in de zin van art. 17 IW noch op grond van die wet noch op grond van de Faillissementswet aan een faillissementsaanvraag in weg staat. Het verzet schorst enkel het dwangbevel. Doordat een verzet niet aan een faillissementsaanvraag in de weg staat, is ook de kans van slagen van dat verzet daarvoor niet van belang.

Achtergrond
De Belastingdienst vraagt het faillissement van X aan en stelt dat X in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen doordat X zowel de

Verder lezen
Terug naar overzicht