Verzet tegen eiswijziging gegrond


Appellanten hebben een geschil met Betoncentrale Post BV. Betoncentrale Post vordert in het incidenteel hoger op grond van de gewijzigde eis appellanten hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 28.771,81, vermeerderd met de wettelijke handelsrente, althans het vonnis van 20 oktober 2015 te bekrachtigen en de uitvoerbaarheid bij voorraad daaraan te verbinden en met veroordeling van appellanten in de kosten van het hoger beroep, alsmede in de nakosten. Naar de mening van appellanten is de beoogde eiswijziging van Betoncentrale Post in strijd met…

Verder lezen
Terug naar overzicht