Verzochte wederindiensttredingsvoorwaarde niet in dictum opgenomen


De ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden wordt toegewezen. Werkneemster (OR-lid) verzoekt aan de ontbinding een wederindiensttredingsvoorwaarde te verbinden. Werkgever verzet zich daar niet tegen. De kantonrechter volstaat met de bereidheid van de werkgever in de beschikking te vermelden. De voorwaarde wordt niet in het dictum opgenomen omdat deze zich moeilijk met het karakter van de ontbindingsprocedure verdraagt. Deze procedure is immers gericht op een spoedige en definitieve beslissing omtrent het voortbestaan van het dienstverband, aldus de kantonrechter.

Feiten
Werkgever is een gespecialiseerde…

Verder lezen
Terug naar overzicht