Verzoek herstel of voortzetting arbeidsovereenkomst na opzegging met toestemming UWV


De Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs (ECVO) heeft werknemer, in dienst als Hoofd Facilitaire Dienst, met toestemming van het UWV ontslagen per 1 december 2015. Werknemer vindt dat het UWV op onjuiste gronden heeft geconcludeerd dat er bedrijfseconomische redenen zijn om tot beëindiging van de dienstbetrekking te komen.
Hij wendt zich tot de kantonrechter met het verzoek te bepalen dat ECVO de arbeidsovereenkomst met hem herstelt of althans de dienstbetrekking per 1 december 2015 voortzet. Subsidiair verzoekt hij om toekenning van een billijke vergoeding.

ECVO stelt dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht