Verzoek om verlof voor bewijsbeslag wegens auteursrechtinbreuk afgewezen


Verzoeker heeft een boek geschreven. Volgens verzoeker zijn gerekwestreerden bezig een tv-serie te maken die inbreuk maakt op het auteursrecht op dit boek. Hij verzoekt daarom bewijsbeslag te mogen leggen onder gerekwestreerden. Het verzoek wordt op meerdere gronden afgewezen.

Om te beginnen heeft verzoeker niet voldaan aan de verplichting, bepaald in artikel 21 Rv, om de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Zoals in de Beslagsyllabus (versie augustus 2015) is vermeld betekent dit dat in het…

Verder lezen
Terug naar overzicht