Verzoek onderhandse verkoop afgewezen: bieding niet tijdig bij de notaris (2012.16.2005)


Hypotheekbank (B) verzoekt toestemming voor een onderhandse verkoop van een pand (art. 3:268 lid 2 BW). De met de veiling belaste notaris verklaart twee biedingen te hebben verkregen die buiten de termijn zijn binnengekomen, waaronder het ter goedkeuring voorliggende bod.
De voorzieningenrechter overweegt dat het onderhavige verzoek weliswaar tijdig, één week voor de veiling, is ingekomen, maar dat niet is voldaan aan alle in art. 3:268 lid 4 BW bedoelde formaliteiten. De bieding is immers niet tijdig bij de…

Verder lezen
Terug naar overzicht