Verzoek schorsing toestemming afsteken vuurwerk tijdens Airforce Festival te laat ingediend


Bij besluit van 23 juni 2016 hebben GS van Overijssel aan Pyroworks toestemming verleend als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, aanhef en onder a, van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 6 augustus 2016 op een perceel aan de Grefteberghoekweg te Enschede. Tegen dit besluit heeft de stichting Lonnekerberg en omgeving bezwaar gemaakt. De stichting heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter doet uitspraak zonder zitting.

Op 6…

Verder lezen
Terug naar overzicht