Verzoek termijn voor verkoop en overdracht van in beslag genomen aandelen


Verzoek termijn voor verkoop en overdracht van in beslag genomen aandelen (ex artikel 474g Rv). Het hof oordeelt dat er geen sprake is van misbruik van recht. De door de rechtbank gestelde termijn is bovendien niet onduidelijk.

Achtergrond
Het hof heeft bij onherroepelijk geworden beschikking van april 2016 aan V een alimentatie toegekend van ruim € 500.000, te voldoen door M. V legt tot verhaal van dit bedrag twee executoriale beslagen. Het eerste beslag is in juni 2016 gelegd onder de Stichting. Deze Stichting houdt…

Verder lezen
Terug naar overzicht