Verzoek termijn voor verkoop en overdracht van in beslag genomen aandelen


Het hof bij onherroepelijk geworden beschikking van 19 april 2016 aan verweerster (W) een alimentatie toegekend van ruim € 500.000,= te voldoen door verzoeker (Z). W heeft tot verhaal van dit bedrag twee executoriale beslagen gelegd. Het eerste beslag is op 28 juni 2016 gelegd onder de Stichting. Deze Stichting houdt alle certificaten van aandelen van Z in drie besloten vennootschappen (BV 1, 2 en 3). Het tweede beslag is op 1 juli 2016 gelegd op de aandelen van Z in een andere…

Verder lezen
Terug naar overzicht