Verzoek tot bepaling verkoop in beslag genomen aandelen


Verzoek tot bepaling verkoop in beslag genomen aandelen ex art 474g Rv. Volgens het hof is er geen sprake van misbruik executiebevoegdheid. Ook zijn er geen redenen om te komen tot schorsing van de tenuitvoerlegging ex art 351 Rv. Het hof bevestigt de toewijzende beschikking van de rechtbank.

Achtergrond
A is enig aandeelhouder en bestuurder van Nostro Holding BV. In 2015 legt een Russische vennootschap Trest ten laste van A conservatoir beslag op A’s aandelen in Nostro. Vervolgens wordt A in 2016 veroordeeld tot betaling aan Trest…

Verder lezen
Terug naar overzicht