Verzoek tot boedelbeschrijving wordt slechts afgewezen als het chicaneus is


In verband met de afwikkeling van een nalatenschap verzoekt X dat de kantonrechter een notariële boedelbeschrijving beveelt. Reden hiertoe is dat Y onvoldoende inzage geeft in de financiële administratie. Bovendien heeft Y pas na een actie van X alsnog zaken aan de lijst van de boedelbeschrijving toegevoegd. De mogelijkheid bestaat dat er nog meer goederen aanwezig zijn die thans niet op de lijst staan vermeld.

Y stelt dat zij door het overleggen van bankafschriften van één jaar vóór het overlijden van de erflater voldoende inzage in de financiële administratie heeft gegeven…

Verder lezen