Verzoek tot onderzoek saniet voor bewijsvergaring afgewezen


Een schuldeiser wil dat de rechter-commissaris in de schuldsaneringsregeling van X de aangestelde bewindvoerder beveelt om onderzoek te doen naar X om bewijs te vergaren waaruit blijkt dat de X niet had mogen worden toegelaten tot de WSNP. De rechtbank stelt dat de procedure op grond van art. 317 Fw daarvoor niet bedoeld is. Verder meent de rechtbank dat er onvoldoende gronden zijn om de bewindvoerder een aanwijzing te geven in de zin van art. 316 lid sub a Fw.

Achtergrond
In september 2014 is X toegelaten tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht