Verzoek vervangende toestemming verhuizing afgewezen


Het hof oordeelt dat (1) het belang van de minderjarige om in zijn vertrouwde omgeving te blijven wonen en (2) het belang van de vader om op de huidige wijze invulling te geven aan zijn vaderrol, zwaarder wegen dan het belang van de moeder bij een verhuizing.

De feiten
Uit de - inmiddels verbroken – affectieve relatie tussen M en V is in 2010 zoon Z geboren, over wie partijen gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. Z heeft zijn hoofdverblijfplaats bij M. In het ouderschapsplan zijn M…

Verder lezen
Terug naar overzicht