Verzoekschrift bevel voorlopig deskundigenbericht. Derde tussenbeschikking, waarin de rechtbank het voorlopig deskundigenbericht beveelt met benoeming van de door haar voorgestelde deskundige


Verweersters sub 2 en 3 hebben bezwaar tegen benoeming van de door de rechtbank voorgestelde deskundige. Zij voeren als verweer aan dat de voorgestelde deskundige “geen expert lijkt op het gebied van heupoperaties en geen ervaring met metaal-op-metaal protheses lijkt te hebben”. Verweersters sub 2 en 3 verzoeken de rechtbank daarom om een andere arts als deskundige te benoemen. De rechtbank passeert dit bezwaar en het daarmee samenhangende verzoek tot benoeming van een andere arts als deskundige. De rechtbank overweegt: “(De voorgestelde deskundige) …

Verder lezen
Terug naar overzicht