Verzwijging in casu aan te merken als bedrog


G leent aan W ƒ 175.000. D verbindt zich op dezelfde dag bij notariële akte als hoofdelijk schuldenaar naast W voor de terugbetaling van de lening.

W gaat failliet en betaalt niets terug. D betaalt een klein deel van de schuld aan G en blijft de rest verschuldigd. G betekent de notariële akte aan D en legt beslag.

Het Hof oordeelt bij arrest van 7 september 1987 het verzet van D tegen de executiemaatregelen ongegrond.

D ontdekt vervolgens dat de NMB, waar G het door hem…

Verder lezen