Vestiging hypotheekrecht tot zekerheid van betaling declaraties paulianeus (2013.45.2004)


Projectontwikkelaar (B) verbouwt zijn gebouw tot een appartementencomplex. P, één van de schuldeisers van B, legt in april 2007 conservatoir beslag op het laatste appartement dat nog aan B toebehoort. Op 11 oktober 2007 vestigt B ten gunste van zijn advocaat (A) een eerste recht van hypotheek op zijn appartementsrecht. De hypotheekakte vermeldt het conservatoir beslag. Diezelfde dag vestigt B tevens een recht van tweede hypotheek op het appartementsrecht ten gunste van P. Als B failliet gaat, vernietigt de curator (C) …

Verder lezen
Terug naar overzicht