Vestiging vruchtgebruik was overgang algemeenheid van goederen


Woningcorporatie (W) laat een wooncomplex bouwen bestaande uit 47 woningen, bestemd voor de verhuur. Teneinde aanspraak te kunnen maken op aftrek van de omzetbelasting die ter zake van de bouw in rekening is gebracht, wordt een vruchtgebruikconstructie opgezet. In december 1994 gaat W een commanditaire vennootschap aan met een daartoe opgerichte stichting S. W wordt commanditair vennoot en S beherend vennoot.

Op dezelfde dag vestigt W een tienjarig recht van vruchtgebruik op de woningen ten behoeve van de CV. Onder de wet zoals die gold tot…

Verder lezen