Naar de inhoud

Vierde nota van wijziging Belastingplan 2017

Samenvatting

Op 15 november 2016 is de vierde nota van wijziging bij het Belastingplan 2017 gepubliceerd. Ingevolge deze nota van wijziging wordt in het voorstel van wet een bepaling opgenomen voor de samenloop van de in het onderhavige voorstel van wet opgenomen aanpassing van art. 10a Wet VPB 1969 met de in het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid opgenomen wijziging van dat artikel.

Daarnaast wordt een redactionele verbetering aangebracht.