VNG-reactie op Aanvullingswet bodem


De VNG ziet het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem als een volgende stap in de decentralisatie van het bodembeleid. We vinden dat de vorderingen binnen het Uitvoeringsprogramma van het bodemconvenant in lijn zijn met de gedachte van de Omgevingswet en terug zouden moeten komen in het wetsvoorstel.

Dit schrijft de VNG in een brief aan het kabinet.

Zoals ook in het (tweede) bodemconvenant 2016-2020 is voorzien, gaan we de komende jaren van een saneringsopgave naar een structurele beheersopgave. We hebben als reactie op het wetsvoorstel gekeken wat het…

Verder lezen
Terug naar overzicht