Volgend jaar nog geen WW-premies werknemers


Werknemers gaan op 1 januari nog geen WW-premie betalen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet daarvoor een wetsvoorstel opstellen, maar wanneer dat af is, is nog niet bekend.

SZW meldt dat voor de terugkeer van de werknemerspremie een wetswijziging nodig is. De timing en de geplande datum van de inwerkingtreding daarvan zijn nog niet bekend, zegt een woordvoerder van het ministerie desgevraagd. Daardoor is 1 januari 2016 inmiddels onhaalbaar. Of later volgend jaar de wetswijziging wel gereed is en in werking kan treden, kan ze niet zeggen.

In februari van dit jaar spraken werkgevers en werknemers in de Sociaal-Economische Raad (SER) af dat werknemers vanaf 2016 opnieuw premie voor de WW-uitkering zouden gaan betalen. Zij zouden net als werkgevers allebei de helft moeten bekostigen. Het is de bedoeling van de sociale partners om de premies stapsgewijs te verhogen tot een kostendekkend niveau. In de plannen van de SER zou dat in 2020 bereikt worden. De premies moeten worden betaald uit het brutoloon.

Die WW-premie voor werknemers was in 2009 op nul euro gezet, om daarmee de koopkracht van werknemers te stimuleren. In 2013, bij de invoering van de Wet uniformering loonbegrip (Wul), werd de werknemerspremie ook wettelijk afgeschaft. De uitkeringspot is nu leeg. Daarnaast willen de vakbonden dat werknemers weer gaan meebetalen, omdat ze daardoor meer te zeggen hebben over de besteding van het geld.

Voor de terugkeer van de werknemerspremie conform de wensen van de SER is een wetswijziging nodig, omdat werkgevers en werknemers ook de manier waarop de premie wordt berekend, willen wijzigen. In de WW-premie moeten niet alleen de uitkeringslasten zelf worden meegenomen, maar ook uitgaven voor ‘effectieve vormen van preventie, bemiddeling en re-integratie van WW-gerechtigden’. Dat leidt volgens de SER tot minder beroep op de uitkering zelf. Ook moet de premie worden bepaald op basis van tienjaarsgemiddelden. Dat maakt de premie minder gevoelig voor grote schommelingen.

Op basis van de Wet werk en zekerheid wordt de maximale duur van de WW-uitkering langzaam verkort van 38 maanden nu naar 24 maanden medio 2019. Werkgevers en werknemers kunnen op eigen kosten de WW-duur weer terugbrengen naar het huidige niveau.

Bron: www.sconline.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht