Volgens andere rechtbank geldt bij samenwoners geen verlengde verjaringstermijn


Begin vorig jaar bespraken wij in dit nieuwsbericht een uitspraak, waarin de Rechtbank Gelderland oordeelde dat de verlengde verjaringstermijn als bedoeld in artikel 3:320 jo. 3:321 BW - die geldt voor rechtsvorderingen tussen echtgenoten en geregistreerd partners - tevens van toepassing is voor ongehuwde samenwoners, omdat hun situatie niet wezenlijk anders is. Onlangs heeft de Rechtbank Limburg in afwijkende zin geoordeeld.

Volgens de Rechtbank Limburg bevat artikel 3:321 BW een limitatieve opsomming van de gronden voor verlenging van de verjaringstermijn. Daaronder valt niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht