Volgens andere Rechtbank geldt bij samenwoners geen verlengde verjaringstermijn


In Notamail 2016, nr 4 NFX 2010/4 Ontslagvergoeding in stamrecht-BV viel niet onder periodiek verrekenbeding is een uitspraak behandeld waarin de Rechtbank Gelderland had geoordeeld dat de verlengde verjaringstermijn als bedoeld in artikel 3:320 jo. 3:321 BW die geldt voor rechtsvorderingen tussen echtgenoten en geregistreerd partners tevens van toepassing is voor ongehuwde samenwoners omdat hun situatie niet wezenlijk anders is.

Onlangs heeft een andere Rechtbank in afwijkende zin geoordeeld. Volgens de Rechtbank Limburg bevat artikel 3:321 BW een limitatieve opsomming van

Verder lezen