Volgens A-G is BOF in strijd met het gelijkheidsbeginsel (II) (2013.43.3002)


De redactie van V-N bespreekt de conclusie van A-G IJzerman betreffende de vraag of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van artikel 35b e.v. SW in strijd is met art. 26 IVBPR en art. 14 EVRM (zie tevens  Notafax 2013/260).
De A-G oordeelt dat aan de fiscale wetgever een ruime mate van beoordelingsvrijheid toekomt bij het beantwoorden van de vraag of er een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat om ondernemingsvermogen en privévermogen anders te behandelen. Volgens de A-G heeft…
Verder lezen
Terug naar overzicht