Volgens Hof gold finaal verrekenbeding alleen als beide partijen dat wensten


Naar aanleiding van hun echtscheiding twisten M en V over de volgende clausule die is opgenomen in hun huwelijkse voorwaarden: “Bij het einde van het huwelijk door echtscheiding kunnen comparanten verlangen dat afgerekend wordt alsof tussen de echtgenoten algehele gemeenschap van goederen heeft bestaan.” In tegenstelling tot V wil M dat er finaal wordt afgerekend. Volgens M is het finaal verrekenbeding reeds van toepassing als één van de partijen dat verlangt. V is evenwel van mening dat het finaal verrekenbeding alleen werkt als beide partijen dat wensen. Volgens V…

Verder lezen
Terug naar overzicht