Volgens Hof had notaris de voorkeursgerechtigde nader moeten informeren


Volgens een verdelingsakte heeft X een voorkeursrecht met betrekking tot een onroerende zaak die eigendom is van Y. In 2005 heeft Y een gedeelte van de onroerende zaak verkocht aan een derde. Vervolgens heeft notaris N de leveringsakte gepasseerd. Hierin staat dat alle gevolgen van het niet-nakomen van het voorkeursrecht voor rekening en risico van Y zijn.Naar aanleiding hiervan heeft X een klacht over N ingediend bij de Kamer van Toezicht.

De Kamer van Toezicht heeft de klacht van X ongegrond verklaard. In…

Verder lezen
Terug naar overzicht