Volgens Hof heeft ambtenaar onvoldoende bewezen dat woonark onroerend is


X is eigenaar van een woonark die in het water ligt. Voor het Hof is onder andere in geschil of de ambtenaar van de gemeente de ark terecht als een onroerende zaak heeft aangemerkt.

Het Hof overweegt onder meer het volgende. Dat de onderhavige woonark op een dusdanige wijze zou zijn verbonden met de oever dat sprake is van vereniging met de grond in de zin van artikel 3:3 BW kan niet worden aangenomen enkel op grond van de aansluiting op nutsleidingen en riolering, aldus is beslist in HR…

Verder lezen
Terug naar overzicht