Volgens Hof kan erfstelling niet vervallen op grond van redelijkheid en billijkheid


Tussen X c.s. en Y c.s. bestaat een geschil over de vraag wie als erfgenamen gerechtigd zijn tot een nalatenschap. Volgens het laatste testament van de erflaatster zijn Y c.s. (nichten van de vooroverleden echtgenoot van erflaatster) haar erfgenamen, maar X c.s. (neven en nichten van de erflaatster) hebben dit testament aangevochten. X c.s. hebben daartoe ten eerste gesteld dat het laatste testament nietig is omdat erflaatster ten tijde van het opstellen van dit testament…

Verder lezen
Terug naar overzicht