Volgens Hof kon erfgenaam van niet-handelende partner artikel 1:89 BW inroepen


In Notafax 2009, nr 101 maakten wij melding van een uitspraak waarbij X enig erfgename is van haar moeder. In deze procedure ging het onder meer om de vraag of X een beroep kan doen op artikel 1:89 BW omdat de vader van X tijdens het huwelijk een rechtshandeling heeft verricht die mogelijk vernietigbaar is omdat hij hiervoor geen toestemming van de moeder heeft verkregen die mogelijk vereist was op grond van artikel 1:88 BW. De Rechtbank was onder meer van oordeel dat X als enig erfgename van…

Verder lezen
Terug naar overzicht