Volgens Hof kon langstlevende aanspraak maken op artikel 4:29 BW-vruchtgebruik


M en V zijn gehuwd buiten iedere gemeenschap van goederen. In 2005 overlijdt M. Hij heeft zoon Z benoemd tot enig erfgenaam. Aan V is het vruchtgebruik van de woning gelegateerd zonder vervreemdingsbevoegdheid. V verzoekt Z mee te werken aan de vestiging van een vruchtgebruik op de woning en inboedel ex artikel 4:29 BW en op de overige goederen van de nalatenschap ex artikel 4:30 BW. Naar aanleiding hiervan heeft Z de kantonrechter op grond van artikel 4:33 BW verzocht zijn verplichting tot het…

Verder lezen