Volgens Hof leidde toedeling aan kind niet tot schending van voorkeursrecht


De echtgenoten M en V hebben in 1991 hun mestvarkensbedrijf en rundveehouderij aan X c.s. verkocht en overgedragen. Het bij het bedrijf gelegen woonhuis is daarbij buiten de overdracht gebleven. Ten aanzien van dit huis is aan X c.s. een voorkeursrecht verleend dat in de leveringsakte onder meer als volgt is omschreven. “Indien verkopers (dan wel hun rechtsopvolgers onder algemene titel) het woonhuis … willen vervreemden (hetzij in eigendom, hetzij in zakelijk genotsrecht), zijn zij verplicht dit te koop aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht