Volgens Hof ontstaat door artikel 66 lid 3 SW geen nieuwe navorderingsbevoegdheid


X is enig erfgenaam van zijn moeder die in 1998 is overleden. De inspecteur heeft in 2014 op de voet van artikel 66 lid 3 SW een navorderingsaanslag in het successierecht opgelegd over het buitenlandse vermogen dat X destijds niet had aangegeven. Sinds 1 januari 2012 kent artikel 66 lid 3 SW een onbeperkte navorderingstermijn voor buitenlands vermogen.

Thans heeft het Hof in navolging van de Rechtbank geoordeeld dat de inspecteur niet meer bevoegd is om een navorderingsaanslag op te leggen omdat deze bevoegdheid volgens de oude wetgeving al in 2010 is…

Verder lezen
Terug naar overzicht