Volgens Hof viel toestemmingseis in testament onder ‘verbod’ van artikel 4:45 BW


X en Y hebben in 1980 samen een huis geërfd. De erflater had in zijn testament het volgende bepaald: “Ik leg mijn voornoemde erfgenamen - op straffe van onterving - de last op om het tot mijn nalatenschap behorend onroerend goed slechts met beider toestemming te verkopen.”  Nadat in een gerechtelijke procedure onherroepelijk is geoordeeld dat de woning aan X moet worden toegedeeld, heeft X de woning verkocht zonder toestemming van de erfgenaam van Y die intussen was overleden. Naar aanleiding hiervan stelt Y’s erfgenaam dat X…

Verder lezen
Terug naar overzicht