Volgens Hof was bij totstandkoming van maatschap geen sprake van een schenking


X is in 1995 een maatschap aangegaan met zijn vader. Daarbij heeft vader alle roerende zaken van zijn agrarisch bedrijf ingebracht in de maatschap onder voorbehoud van stille reserves. Verder heeft vader het gebruik en genot van zijn onroerende zaken en melkquotum ingebracht. De maatschapsakte bevat onder meer een voortzettingsbeding bij ontbinding van de vennootschap. In 2003 is vader uit de maatschap getreden en heeft X het bedrijf als eenmanszaak voortgezet. Thans stelt de inspecteur voor het Hof dat X een schenking van zijn vader heeft ontvangen toen vader met…
Verder lezen
Terug naar overzicht