Volgens Hof was er geen sprake van een pacht- maar van een huurovereenkomst


Vereniging V verpacht in 1974 aan P de hoeve X (gebouwen en grond). In verband met bedrijfsbeëindiging door P komen partijen in 1996 overeen de pacht te beëindigen en het melkquotum te verdelen. P zou alleen de woning en de bedrijfsgebouwen in gebruik houden in verband waarmee V met P een 'huurovereenkomst woning' sluit, waarbij V aan P verhuurt de woning alsmede de stallen en erf van hoeve X, zulks voor onbepaalde tijd. Om het verleasen door P van zijn aandeel in het melkquotum mogelijk te maken…

Verder lezen