Volgens Hoge Raad heeft uitsluitingsclausule in verdelingsakte wel effect


In Notamail 2016, nr 44 NFX 2016/44 Volgens Hof had uitsluitingsclausule in verdelingsakte geen enkel effect  maakten wij melding van een echtscheidingsprocedure waarin het ging over de vraag of de woning die M vóór het huwelijk had verkregen van zijn ouders in de huwelijksgoederengemeenschap tussen M en V was gevallen. De casus was als volgt.

De vader van M was in 1985 zonder testament overleden. M en zijn moeder waren de enige erfgenamen. De ouders van M waren gehuwd in gemeenschap van goederen waartoe de onderhavige woning…

Verder lezen