Volgens HR geldt artikel 15.1.a WBR omdat perceel was bestemd voor bebouwing


Op 17 januari 2013 oordeelde het Hof van Justitie EU dat de levering van een onbebouwd terrein na sloop van bestaande bebouwing met BTW is belast, zelfs indien er op de datum van die levering nog geen voorzieningen zijn getroffen voor dit terrein, indien uit een globale beoordeling van de omstandigheden blijkt dat op de leveringsdatum het betrokken terrein daadwerkelijk was bestemd om te worden bebouwd (zie FBN 2013, nr 11). Thans heeft de Hoge Raad in twee procedures geoordeeld dat artikel 11 lid 4…

Verder lezen