Volgens Kamer had notaris zijn zorgplicht geschonden bij uitkering depot


In een leveringsakte staat onder meer het volgende: “Verkoper zal voor zijn rekening en risico, binnen drie (3) weken na heden, het balkonhekje aan de voorzijde van het Verkochte vervangen. Ter meerdere zekerheid zal er een bedrag ad eenduizend euro (€ 1.000,00) in depot worden gehouden op de kwaliteitsrekening van de notaris ten laste van Verkoper. Voormeld depotbedrag zal worden uitgekeerd aan Verkoper nadat Koper heeft gemeld dat het voormelde hekje deugdelijk is vervangen. Ingeval het hekje niet deugdelijk is vervangen…

Verder lezen
Terug naar overzicht