Volgens Kamer mag notaris geen adres en woonplaats in testament opnemen


X heeft een tuchtrechtelijke klacht tegen een notaris ingediend omdat zij een testament voor de vader van X heeft opgesteld waarin ook het adres en de woonplaats van X is vermeld. Volgens X is hierdoor zijn privacy geschonden omdat hij deze gegevens voor vader geheim wilde houden. X wil zijn vader niet meer spreken dan wel met hem geconfronteerd worden. Omdat de notaris de naam, adres- en woonplaatsgegevens van in een (concept)testament genoemde personen in de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA) - thans Basisregistratie Personen (BRP) - …

Verder lezen