Volgens Kamer trof notaris geen blaam dat koopprijs niet volledig was betaald


Een notaris heeft een akte gepasseerd waarbij X certificaten van aandelen ten titel van inkoop heeft geleverd aan een BV. In de leveringsakte is onder meer het volgende opgenomen:
De Vennootschap heeft de totale koopprijs ad […] (€ 233.800,00) voldaan aan Verkoper zonder tussenkomst van mij, notaris. […] Verkoper verleent de Vennootschap hierbij kwijting voor de voldoening van de Koopprijs.” In tegenstelling tot deze passage heeft de BV enkele dagen na de levering slechts € 219.340 aan X voldaan. Tegen de vordering van…

Verder lezen