Volgens Rechtbank begint verjaringstermijn opnieuw te lopen na ruilverkaveling


X heeft zich in 1964 een deel van Y's perceel toegeëigend. In 2003 vordert X een verklaring voor recht dat hij door verjaring eigenaar is geworden. Volgens Y is de verjaringstermijn nog niet voltooid omdat het perceel in 1985 deel uitmaakte van een wettelijke ruilverkaveling.

Volgens de Rechtbank brengt de titelzuiverende werking van de ruilverkaveling mee dat de termijn voor bevrijdende verjaring opnieuw begint te lopen na de inschrijving van de akte van toedeling in de openbare registers. Met de akte van toedeling wordt een nieuw recht verkregen, …

Verder lezen