Volgens Rechtbank bevatte buitenlands testament een uitsluitingsclausule


Het huwelijk van M en V is door echtscheiding ontbonden. Zij twisten onder meer over de vraag of de erfenis die V van haar peetoom heeft ontvangen in de algehele gemeenschap van goederen is gevallen die tussen M en V bestond. De peetoom heeft in Australië een testament gemaakt waarin bij V’s verkrijging het volgende staat: “for her own use and benefit absolutely”.

Volgens de Rechtbank is tussen M en V niet in geschil dat het Australische erfrecht van toepassing is op de erfopvolging en dat het huwelijksvermogensregime…

Verder lezen