Volgens Rechtbank leidde Van der Steen-arrest niet tot BTW-heffing bij dga


X is directeur-grootaandeelhouder van een BV. Naar aanleiding van HR 26 april 2002, FBN 2002, nr 44 is X aangemerkt als ondernemer in de zin van de BTW. X en de BV zijn samen opgenomen in een fiscale eenheid voor de BTW. In 2006 heeft X een bouwterrein verworven en daarop een woning laten bouwen. Omdat de woning mede wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden is het huis voor de BTW geëtiketteerd als ondernemingsvermogen. De ter zake van de woning in rekening gebrachte BTW is als voorbelasting…

Verder lezen
Terug naar overzicht