Volgens Rechtbank viel schenking aan partner onder natuurlijke verbintenis


Een jaar nadat zijn echtgenote in een verzorgingstehuis was opgenomen, is M in 2002 gaan samenwonen met V. Zowel in december 2011 als in januari 2012 heeft M € 150.000 aan V overgemaakt. Thans is voor de Rechtbank in geschil of hierbij de schenkingsvrijstelling van artikel 33 onderdeel 12 SW (nakoming van een natuurlijke verbintenis) van toepassing is.

Volgens de Rechtbank is de vrijstelling van toepassing. De Rechtbank heeft daartoe onder meer het volgende overwogen. M heeft gesteld dat hij zijn vermogen bij zijn overlijden…

Verder lezen
Terug naar overzicht