Volgens Rechtbank was ‘ik-opa-clausule’ in testament geen last maar een legaat


X is enig erfgenaam van zijn oom die in 2014 is overleden. De oom had in zijn testament dat in 2003 was opgesteld onder het kopje ‘Last’ onder meer het volgende bepaald: “Ik leg aan [X] de last op om aan ieder van zijn kinderen renteloos schuldig te erkennen, uit te betalen na het overlijden van hemzelf, een gedeelte van zijn erfdeel en wel zodanig berekend, dat de top van de contante verkrijging van de kinderen van [X] met een niet hoger percentage…

Verder lezen
Terug naar overzicht