Volgens Rechtbank was notaris niet aansprakelijk voor ongeldige hypotheek


Op 26 februari 2007 is op het kantoor van notaris N een akte gepasseerd waarbij X ten gunste van H een hypotheekrecht vestigde op een woning die X die dag had verworven. X is echter in 2003 failliet verklaard. De curator stelt dat de woning op grond van artikel 20 Fw in de failliete boedel is komen te vallen, maar dat het hypotheekrecht nimmer tot stand is gekomen omdat X op dat moment beschikkingsonbevoegd was (artikel 23 Fw). Naar aanleiding hiervan is N door H aansprakelijk gesteld voor de schade…

Verder lezen
Terug naar overzicht