Volgens Rechtbank was transactie in strijd met bedongen terugkooprecht


Een natuurschoonlichaam (X) heeft een aantal percelen in erfpacht uitgegeven aan een dierenasiel. Daarna heeft X de eigendom van de percelen overgedragen aan stichting Y die gelieerd is aan het dierenasiel. In de leveringsakte is bepaald dat X het recht heeft om de percelen terug te kopen als het dierenasiel zijn activiteiten op de percelen staakt. Enige tijd later heeft Y een van de percelen overgedragen aan haar directeur. Tegelijkertijd heeft het dierenasiel het erfpachtrecht aan de directeur overgedragen. Op dit terrein is inmiddels een woning gebouwd die…

Verder lezen
Terug naar overzicht