Volgens Rechtbank was voorkeursrecht vervallen door financieringsvoorbehoud


V verhuurt bedrijfsruimte aan H. In de huurovereenkomst is onder meer het volgende bepaald:
“In het geval verhuurder voornemens is om uitsluitend het gehuurde te vervreemden […] dan zal verhuurder het gehuurde […] bij aangetekende brief onder vermelding van een marktconforme vraagprijs en overige voorwaarden aan huurder te koop aanbieden. Gedurende 4 (vier) kalenderweken, te rekenen vanaf de dag dat de verkoopprijs is vastgesteld en per aangetekend schrijven is ontvangen door partijen, geldt het aanbod als een bindend aanbod tot verkoop tegen de daarin genoemde prijs en…

Verder lezen
Terug naar overzicht