Volgens rechtbank was ‘wettelijk erfdeel’ gelijk aan het erfdeel bij versterf


De vader van X is in 2011 overleden. In zijn testament, dat in 1991 is opgesteld, is onder meer het volgende bepaald: ‘Ik benoem tot enige en algehele erfgenaam […] mijn aanstaande echtgenote […], behoudens het wettelijk erfdeel dat aan mijn afstammelingen toekomt.’ Verder bevat het testament een ouderlijke boedelverdeling ten gunste van de echtgenote.
Er is onder meer een geschil ontstaan over de hoogte van de vordering van X. Volgens X (kind uit vaders eerste huwelijk) komt deze overeen met het versterferfdeel, maar volgens…

Verder lezen
Terug naar overzicht