Volgens staatssecretaris is bedrijfsopvolgingsregeling niet discriminatoir (2012.36.3006)


Schoenmaker gaat in op de consequenties van de uitspraak van de Rechtbank Breda betreffende de vraag of de bedrijfsopvolgingsregeling van artikel 35b SW in strijd is met het gelijkheidsbeginsel (Notafax 2012, nr. 181). De Staatssecretaris van Financiën heeft inmiddels aangegeven het niet eens te zijn met de uitspraak van de Rechtbank Breda. Volgens de staatssecretaris heeft de Hoge Raad reeds impliciet beslist dat de bedrijfsopvolgingsregeling niet in strijd is met het discriminatieverbod zoals neergelegd in de artikelen 14 EVRM en 26 IVBPR (vgl. HR 9 december 2011, …

Verder lezen
Terug naar overzicht