Volgens staatssecretaris bestaat er soepel beleid inzake betaling erfbelasting


Onlangs zijn vanuit de Tweede Kamer enkele vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën waarin onder meer wordt aangegeven dat het ongewenst is dat erfgenamen een nalatenschap zouden moeten verwerpen omdat zij de verschuldigde erfbelasting niet op tijd zouden kunnen betalen omdat bijvoorbeeld een nagelaten woning niet tijdig is verkocht.

Thans heeft de staatssecretaris geantwoord dat het veronderstelde probleem niet bestaat. Het beleid van de Belastingdienst is dat voor aanslagen onder € 50.000 waarbij niet kan worden betaald in verband met de tijdelijke onverkoopbaarheid van de woning zonder meer uitstel van betaling wordt verleend gedurende een jaar. Is het aanslagbedrag hoger of de termijn waarvoor uitstel wordt gevraagd langer, dan wordt zekerheid gevraagd in de vorm van een hypotheek op de betreffende woning. In de regel is hierover weinig tot geen discussie.

Ministerie van Financiën 25 januari 2012, nr DGB/2011/7844 U

Verder lezen
Terug naar overzicht